Splošni pogoji

Pogoji poslovanja 

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine dr-gorkic.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP) in Zakonom o elektronskem poslovanje na trgu (ZEPT) ter mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Spletna trgovina dr-gorkic.si je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku. Upravlja ga podjetje Dr. Gorkič d.o.o., v nadaljevanju ponudnik. Uporabnik je oseba, ki uporablja sistem, torej kupec v spletni trgovini. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine dr-gorkic.si, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in uporabnikom/kupcem. Vsebine, ki so dostopne uporabnikom te spletne strani, so stvaritve, varovane kot avtorska dela v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, 21/1995 in spr.) in drugimi veljavnimi predpisi. Imetnik avtorskih in morebitnih drugih pravic na navedenih avtorskih delih je podjetje Dr. Gorkič d.o.o. Brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Dr .Gorkič d.o.o. uporabnikom spletne strani dr-gorkic.si ni dovoljeno nikakršno reproduciranje, distribuiranje, prenašanje, predvajanje, prikazovanje ali drugačna javna priobčitev avtorskih del, vsebovanih na tej spletni strani.

Varovanje osebnih podatkov:

Lastnik spletne trgovine dr-gorkic.si se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki uporabljeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ne bodo posredovani tretjim osebam. Za potrebe dostave bomo Vaše podatke zaupali dostavni službi. Kupec lahko kadarkoli zahteva, da podjetje DR. GORKIČ d.o.o. trajno preneha uporabljati njegove osebne podatke. Z uporabo spletne strani se hkrati tudi strinjate z navedenimi pogoji uporabe vaših osebnih podatkov. Več o varovanju osebnih podatkov na: povezava do pravilnika o zasebnosti

Glavne zahteve in osnovni pomen besed

Prodajalec je podjetje Dr. Gorkič d.o.o., Obrtniška ulica 11, 1370 Logatec. Kupec je oseba ali podjetje, ki je s prodajalcem sklenil kupoprodajno pogodbo, ustno ali pisno naročil blago, oziroma ob nakupu prejel od prodajalca račun. Kupec z oddajo naročila, sprejme te prodajalčeve splošne pogoje poslovanja. Kupec in prodajalec sta se dolžna držati splošnih pravil poslovanja. Pogodba o naročilu se hrani na sedežu podjetja in je na voljo samo pooblaščenim uradnim osebam. Kupec ima pravico, da odstopi od pogodbe v roku 14-ih dni od dneva nakupa. 

Naročilo blaga / Sklenitev pogodbe / Preklic naročila

 • Naročilo preko spletne trgovine www.dr-gorkic.si

S klikom na gumb "Potrdi naročilo" se zavezujete k plačilu in prevzemu blaga. Kupec je po Obligacijskem zakoniku dolžan naročen paket prevzeti in zanj plačati odkupnino.

 • Preklic naročila

V primeru napake, lahko kupec brez dodatnih stroškov prekliče naročilo do 13. ure na dan naročila.  Preklic naročila mora kupec poslati na naslov: nakup@dr-gorkic.si. V primeru da kupec v tem roku ne posreduje preklica naročila, pomeni, da je pogodba o nakupu izdelkov med kupcem in prodajalcem nepreklicno sklenjena.

Cene in plačilo

Vse cene vsebujejo zakonsko določen DDV. Vse cene so izražene v € (EUR). Pridružujemo si pravico do spremembe cen, brez predhodne najave. Dopuščamo možnost nenamerne človeške

Plačilo je možno na dva načina:

 • Ob prevzemu blaga v gotovini poštnemu uslužbencu, provizijo plačila preko pošte krije podjetje Dr. Gorkič d.o.o.
 • S plačilnimi karticami Visa, Mastercard. Plačilo s plačilnimi karticami je mogoče preko plačilnega sistema Bankart. Več o kartičnih plačilih in plačilnem sistemu Bankart si lahko preberete na povezavi https://www.bankart.si/

Pogoji dostave

Blago, ki je na zalogi, bo dostavljeno najkasneje v 1-3 delovnih dneh od prejema naročila. Blago pošiljamo preko podjetja Pošta Slovenije, s katerim imamo sklenjeno pogodbo. Cena dostave za področje Slovenije do vrednosti nakupa do 40 EUR znaša 4,6 EUR, nad 40 EUR brezplačno.

Razprodani izdelki

V posameznih primerih se lahko zgodi, da vam katerega od naročenih izdelkov ne moremo poslati, ker je razprodan in ga trenutno ni na zalogi, zato vas prosimo za razumevanje.

Vračilo blaga

Kupec ima pravico, da nam v 14-ih dneh pisno sporoči, da odstopa od naročila, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.
Kupec mora podjetje o odstopu od pogodbe obvestiti na obrazcu (obazec) ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Odstopna izjava mora biti poslana v roku, ki je določen za odstop od pogodbe. To sporoči na e-naslov: narocila@dr-gorkic.si. Pri tem potrošnika bremenijo le stroški vračila blaga. Ker podjetje Dr. Gorkič ne posluje z gotovino, lahko vračilo potrošniku izvajamo le na transakcijski račun. Pri tem potrošnika naprošamo, da v obrazec navede transakcijski račun, kamor bo vrnjen denar.

Rok 14 dni začne teči naslednji dan po dnevu dobave blaga. Kupec mora v 14 dneh po sporočilu o odstopu od naročila podjetju vrniti blago, nepoškodovano, v nepoškodovani originalni embalaži in nespremenjeni količini. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od naročila, je neposredni strošek vračila blaga. Ker ne poslujemo z gotovino, žal ne moremo sprejeti pošiljk z odkupnino. Prosimo, da paket pošljete navadno ali priporočeno

Kupcu bomo opravljena plačila vrnili takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Vračila vplačil vršimo na pisno sporočeni TRR kupca.

Obrazec za vračilo izdelka

Reklamacija

Kupec lahko blago reklamira v osmih (8) dneh od nakupa, če je izdelek napačen ali pa ima napako. Kupec lahko zahteva zamenjavo izdelka ali vračilo denarja. Reklamacijo nam kupec sporoči na naslov: narocila@dr-gorkic.si, ali na telefon 01/7590-250. Kupec mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati ponudniku/podjetju v 15 dneh po oddanem sporočilu, da odstopa od pogodbe. Vrnjenemu blagu mora priložiti kopijo originalnega računa in izpolnjen obrazec za reklamacijo (obrazec).
V primeru reklamacije izdelka (poškodovan, napačen..) krijemo stroške vračila paketa, ki ne sme presegati 3,70 €, kot znaša vračilo po ceniku Pošte Slovenije za priporočeno vrnjen paket.
V primeru, da je prišlo do poškodbe paketa med transportom, ga takoj reklamirajte pri poštarju in nas o reklamaciji obvestite na narocila@dr-gorkic.si ali 01 759 02 50.

Obrazec za reklamacijo 

Varovanje podatkov

Podatki, ki jih posreduje kupec, so strogo zaupni, in se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001-popr.) in Zakonu o varstvu potrošnikov – ZVPot-UPB1 (uradno prečiščeno besedilo – Uradni list RS, št. 14/03). Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik tako, da poskrbi za varnost in zaščito svojega uporabniškega imena in gesla.

Pritožbe in spori

Ponudnik Dr. Gorkič d.o.o. spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov in ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb ter ima določeno osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Kupec se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: 01/7590-250. Pritožbo lahko kupec odda na elektronski poštni narocila@dr-gorkic.si ali priporočeno na naslov Dr. Gorkič d.o.o., Obrtniška ulica 11, 1370 Logatec. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestil kupca o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med ponudnikom in kupcem izključno pristojno sodišče kupčevega stalnega prebivališča.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Določila, ki jih spoštujemo:

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Pogoji, roki in postopek za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga...

... z uveljavitvijo pravice do odstopa od pogodbe iz 43.č člena

(1) Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena tega zakona .

7. odstavek (43.d člen: -) (7) Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga, razen če te stroške krije podjetje ali če podjetje predhodno ne seznani potrošnika, da ga bremeni ta strošek.

(2) Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok iz prejšnjega odstavka teči z dnem, ko:

 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom,
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu,
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov,
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

(3) Pri pogodbi o opravljanju storitev začne odstopni rok iz prvega odstavka tega člena teči z dnem sklenitve pogodbe.

(4) Pri pogodbah o dobavi vode, plina ali električne energije, če se ti ne prodajajo v omejeni prostornini ali določeni količini, daljinskega ogrevanja ali digitalne vsebine, ki ni zapisana na otipljivem nosilcu, začne odstopni rok iz prvega odstavka tega člena teči z dnem sklenitve pogodbe.

(5) Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena pri teh pogodbah:

 1.  o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 2.  o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 3.  o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 4.  o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
 5.  o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
 6.  o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;
 7.  o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;
 8.  o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 9.  o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;
 10.  sklenjenih na javnih dražbah;
 11.  pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;
 12.  o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;
 13.  o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

... prenehajo obveznosti strank glede:

 • izpolnjevanja pogodbe ali
 • sklenitve pogodbe, kadar je dal ponudbo za sklenitev pogodbe potrošnik.

(2) V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

(3) Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

(4) Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.

(5) Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

(6) Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona , razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

(7) Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga, razen če te stroške krije podjetje ali če podjetje predhodno ne seznani potrošnika, da ga bremeni ta strošek.

(8) Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga ni mogoče vračilo na običajen način po pošti.

(9) Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.

(10) Potrošnik z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe ne prevzema nobenih obveznosti razen obveznosti iz tega člena ter četrtega odstavka 43.d člena in a43.e člena tega zakona .

Potrošnik mora najkasneje v 14 dneh po sporočilu o odstopu od naročila podjetju vrniti blago.Potrošnik vrne blago na naslov: Dr. Gorkič d.o.o., Obrtniška 11, 1370 Logatec.

Po prejemu blaga podjetje potrošniku skladno z zakonom vrne vsa opravljena plačila. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od naročila, je neposredni strošek vračila blaga. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Stranka mora obvezno v roku 14 dni javiti na naslov narocila@dr-gorkic.si namero, da bo izdelek vrnila, mi pa bomo poslali navodila za vračilo. Stranka ima potem še 14 dni časa, da izdelek vrne na naš naslov. V nasprotnem primeru žal denarja ne moremo vrniti.

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede z nakazilom na njegov transakcijski račun.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil uporabljen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Na TRR uporabnika se vrne le vplačani znesek.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov (neuradno prečiščeno besedilo).

 

Navodila za uporabo

 
 
 

Naši izdelki so na voljo tudi v:

 
 • Naši izdelki so na voljo tudi v:

  Sanolabor
  Sanolabor
  Tosama
  Tosama
 • Naši izdelki so na voljo tudi v:

  Tuš drogerija
  Tuš drogerija
  BabyCenter
  BabyCenter
  ...in drugih specializiranih prodajalnah.
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.