PRAVILA NAGRADNE IGRE: »Evitas x Malinca meet&greet«

Pravila nagradne igre: »Prijavi se na e-novice in osvoji lepe nagrade«
(v nadaljevanju: pravila)

1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre »Prijavi se na e-novice in osvoji lepe nagrade« (v nadaljevanju: nagradna igra) je Dr. Gorkič d.o.o., Obrtniška 11, 1370 Logatec (v nadaljevanju: organizator).

2. Kdaj nagradna igra poteka
Nagradna igra se začne 21. 3. 2024. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče samo na dogodku Evitas x Malinca meet & greet. Žrebanjem nagrajencev bo 22.3. 2024.

3. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija ter izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija blagovnih znamk organizatorja in pridobivanje kontaktov.

4. Definicija pojmov
V teh pravilih se uporabljajo sledeči pojmi:
Sodelujoči: Kot sodelujoči se definira vsaka oseba, ki preko spletne strani sodeluje v nagradni igri. Sodelujoči sodeluje v nagradni igri tako, da v na obrazec vpiše svoj ime in priimek ter elektronski naslov in ga odda v za to namenjeno škatlo.

5. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in zaposleni pri organizatorju nagradne igre in njihovi družinski člani, ne smejo sodelovati v nagradni igri.

V nagradni igri sodeluje vsaka oseba, ki izpolni obrazec za sodelovanje, kamor vpiše svoje ime in priimek ter svoj elektronski naslov in obrazec odda v za to namenjeno škatlo. S tem se sodelujoči strinja s pogoji te nagradne igre. S pravilno oddajo e-naslova postane oseba sodelujoči.

6. Potegovanje za nagrade.
Za nagrade se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili. Nagrada se podeli z žrebanjem iz e-bobna za žreb. Dodatni pogoj je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila kršitev teh pravil s strani sodelujočega oziroma, da sodelujoči že tekom nagradne igre ni bil izključen.

8. Žrebanje nagrajencev
Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja pod nadzorom komisije.
Žrebanje nagrajencev bo iz e-bobna za žreb iz celotne množice sodelujočih izžrebala Ana Gorkič Pečnik.
Predsednik komisije bo pripravil zapisnik, ki bo vseboval tudi seznam nagrajencev. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije. Zapisnik se bo leto dni hranil na naslovu organizatorja.

9. Pristojnosti komisije
Komisija v sestavi:

 • Ana Gorkič Pečnik (predsednica komisije)
 • Petra Vegelj (članica komisije)

ima sledeče pristojnosti:

 • nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev, v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da sodelujoči ni sodeloval v skladu s pravili nagradne igre.

V kolikor komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v roku 5 dni od poslanega obvestila (po pošti ali e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil s strani komisije, le-tej nesporno dokazati, na način kot ga določi komisija, da je sodeloval z upoštevanjem teh pravil. V kolikor sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti. Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja ali izvajalca, in to na način, kot ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. V kolikor sodelujoči tega ne naredi, ga ima komisija pravico izključiti. Vsa komunikacija s sodelujočim se izvaja preko e-poštnega naslova, s katerim je sodelujoči sodeloval. Odločitve komisije glede izključitve so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

10. Seznam nagrad
Med nagrajence bodo podeljene naslednje nagrade:
• Zumma kids darilni bon za 40€
• Spletna trgovina Dr. Gorkič darilni bon 40€
• Darilni komplet izdelkov Dr. Gorkič v vrednosti 38,91€

11. Objava nagrajencev
Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na Instagram profilu @dr.gorkic za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.
Vsi nagrajenci bodo objavljeni na Instagram profilu in obveščeni preko elektronske pošte najkasneje v roku 7 dni po zaključku žrebanja nagrajencev.

12. Splošno o nagradah in nagrajencih
Komisija bo nagrajence preverila, če so sodelovali v skladu s temi pravili. V primeru, da je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.
Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni prenosljiva na tretjo osebo.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bodo nagrade izročene s strani organizatorja. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bodo nagrajenci obveščeni s strani organizatorja preko e-pošte najkasneje v roku 14 dni po zaključku žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 14 dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu), ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se lahko nagrado prenese na njegovega starša ali zakonitega zastopnika, ki tako postane nagrajenec. Mladoletna oseba lahko nagrado samostojno prevzame le ob predložitvi pisne privolitve starša ali zakonitega zastopnika.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

13. Druge določbe
Organizator ne odgovarja za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom katerega koli izdelka ali storitve.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator preko spletne strani nagradne igre in preko e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator ali izvajalec sodelujočim ne odgovarjata za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na ana.gorkic@dr-gorkic.si.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

15. Kje se nahajajo ta pravila
Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani.

16. Uporaba in varovanje osebnih podatkov
Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).

Sodelujoči v nagradni igri izrecno soglašajo, da lahko organizator kot upravljalec osebnih podatkov, podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje namene:
• izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
• obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
• objava nagrajencev na Instagram profilu @dr.gorkic;
• izvajanje neposrednih trženjskih akcij;
• pošiljanje e-novic po e-pošti, predvidoma 2-krat mesečno;
• pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.
Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih.
Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja (oziroma na e-poštni naslov ana.gorkic@dr-gorkic.si ).

Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo uničenje osebnih podatkov sodelujočega.
Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.
Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.

Upravljavec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:
• potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
• omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
• posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
• dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
• izbrisati osebne podatke iz baze podatkov.

17. Preklic sodelovanja
Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov ana.gorkic@dr-gorkic.si.  Po prejemu tega sporočila, ga organizator izključi.

18. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

Datum objave teh pravil: 18. 03. 2024

 

 
 
 

Naši izdelki so na voljo tudi v:

 
 • Naši izdelki so na voljo tudi v:

  Sanolabor
  Sanolabor
  Tosama
  Tosama
 • Naši izdelki so na voljo tudi v:

  Tuš drogerija
  Tuš drogerija
  BabyCenter
  BabyCenter
  ...in drugih specializiranih prodajalnah.
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.